Góc cười

CÁC LOẠI SÂU

Email In PDF.

goccuoi27-6-1

Trong lớp, cô đang giảng bài thấy Tí đang ngủ, cô gọi dậy…

Cô giáo: Tí! Một số loài sâu có hại như sâu đục than, sâu cuốn lá…sâu gì nữa?

Tí: Thưa cô! Sâu răng ạ!

Thầy: Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.

Thầy: Tèo! Em làm gì vậy?

Tèo: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.

Áo dài: nhìn ông là tôi đoán tương lai ông sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.

Mày râu mặt mày rạng rỡ: Vậy ư!

Áo dài: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay! 

CHỐNG RA, CHỐNG VÔ

 goccuoi27-6-2

Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng, luộc một con gà cùng ăn.

Ăn được vài miếng, nghe chị vợ xởi lởi:

- Con gà béo quá, hén mình!

Chồng vừa nhồm nhoàm nhai vừa quay sang mắng vợ:

- Đang đậu gần rừng mà nói "béo, béo", bộ hổng sợ cọp nó ra sao? Chống ghe ra!

Chị vợ lui cui lấy sào làm theo lời chồng. Còn anh chồng vẫn nghiến ngấu ăn, hết miếng này đến miếng khác.

Vừa ngồi xuống mâm, chị vợ nói:

- Tôi nói vậy có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy?

Anh chồng quay sang nạt:

- Đang đậu giữa dòng mà nói "nổi thầu lậu", bộ muốn dông gió cho chìm ghe phải không? Chống vô!

Chị vợ không dám cãi, lại lúi húi chống ghe vô. Gặp nước chảy mạnh, toát mồ hôi chị mới đưa được ghe vào bờ.

Đến lúc chị quay vào mâm thì chỉ còn lại mấy cái xương gà. Anh chồng nói với vợ:

- Phải cẩn thận vậy mới chắc ăn!

 DIỆU KẾ!

 goccuoi27-6-3

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm, đang cầm cự với giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xông tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu tập ban tham mưu lại vấn kế.  Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, tướng quân đều thấy không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:

– Trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả.  Ông tướng vỗ đùi khen:

– Diệu kế! Tuyệt diệu kế! 


XIỂN VÀI DINH TỔNG ĐỐC XIN TIỀN

goccuoi27-6-4 

Gặp lúc hỏng thi, Xiển và mấy anh em bạn đồng môn ngồi buồn mới giở trò bù khú với nhau. Anh em biết Xiển có tài ứng đối, thách Xiển vào xin tiền quan tổng đốc.

Bấy giờ tổng đốc Thanh Hóa khét tiếng là một người hiếu sát. Xiển bắt anh em giao kèo: nếu xin được tiền thì anh em cứ tính một đền thành ba, nghĩa là anh em sẽ phải trả cho Xiển một số tiền gấp ba số tiền Xiển xin được của quan. Bằng không dám xin, hoặc xin không được thì Xiển phải thết anh em một bữa no say. Tưởng đùa vui, nào ngờ Xiển vào tận dinh quan. Ai nấy chắc phen này Xiển sẽ làm ma không đầu.

Một buổi sáng nọ, quan vừa mở mắt ra công đường đã thấy Xiển quỳ ở ngoài sân. Quan quắc mắt hỏi:

– Thằng kia! Mày tới đây có việc gì?

Xiển thưa:

– Bẩm cụ lớn, con muốn nhờ tay cụ lớn hóa kiếp cho con.

Quan quát: – Thằng này muốn chết à?

Xiển trịnh trọng nói:

– Bẩm chính thế à. Con nghe nói lưỡi gươm cụ lớn sắc lắm, nên muốn xin cụ lớn một nhát để hồn về chín xuối cho được mát mẻ.

Quan gắt:

– Thật là đồ điên, cuồng, ngu, ngộ. Vì sao mày lại muốn chết?

Xiển đáp:

– Bẩm cụ lớn, con là học trò thi hỏng, nhà lại nghèo, nghiệp đèn sách chẳng ra sao, nghĩ tủi thân hổ phận chả muốn sống nữa.

Quan thấy Xiển dáng người học trò nho nhã, lại đối đáp đâu ra đấy một cách bình tĩnh liền bảo:

– Nếu học trò học giỏ mà hỏng thi thì cũng còn đáng thương. Nếu dốt mà hỏng lại đòi chết thì chết cũng đánh đời. Vậy hãy ứng khẩu một bài thơ lấy đề là “điên cuồng ngu ngộ” ta xem.

Xiển vâng lời, ứng khẩu đọc một hơi, mối câu có một trong bốn chữ của đầu đề:

Cao Tổ điên hào kiệt
Võ Ðế ngộ thần tiên.
Tặng Ðiểm cuồng thiên địa
Nhan Tử ngu thánh hiền

Nghe nói xong, quan biết Xiển có ý xỏ ngọt mình, song thấy Xiển là kẻ xuất khẩu thành chương, kính điển lau làu, văn thơ hàm súc, tỏ ra là người học thức rộng, lại có khí phách, liền thưởng cho ba chục quan tiền và bảo lui về.

Thế là từ đó, ngoài cái tên Xiển Bột còn có một cái tên nữa là Xiển Ngộ. 

NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI

 goccuoi27-6-5

Lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo:

– Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?

Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.

Một hôm lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói:

– Thưa ông, con tằm nó nhả tơ, người ta đem tơ đi bán cho người Tầu, người Tầu đem dệt thành the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy…

Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi. 

 

TÔI SẼ CỐ GẮNG !!!

 goccuoi27-6-6

Một gia đình đang lái xe trên đường thì bất ngờ có con cóc nhảy ngang qua. Ông chồng liền thắng xe lại, bước xuống mang con cóc đặt qua vệ đường.

Con cóc bỗng lên tiếng:

– Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

Người đàn ông liền nói:

– Ồ, vậy xin hãy làm cho con chó của tôi thắng trong cuộc đua hôm nay?

Ông ta liền gọi con ra, và khi con cóc thấy nó chỉ có ba chân, con cóc vội nói:

– Khó quá… Hay ông xin điều khác đi!

Lúc đó bà vợ trong xe nghe vậy liền bước ra rồi nói:

– Vậy xin hãy làm cho tôi thắng trong cuộc thi hoa hậu năm nay có được không?

Con cóc nhìn chằm chằm vào bà vợ một hồi lâu rồi quay sang nói với ông chồng:

– Ông… ông cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố gắng… 

THI NÓI KHOÁC

 goccuoi27-6-7

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở một cuộc thi nói khoác.

Quan thứ nhất nói:

- Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!

Quan thứ hai nói:

- Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sợi dây thừng to gấp mười cái cột đình làng này!

Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba nói:

- Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, nhưng khi qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi!

Đến lượt quan thứ tư:

- Thế kể cũng đã ghê đấy. Nhưng tôi lại còn trông thấy một cái cây cao khủng khiếp lắm! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nửa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh và đã bay đi rồi.

Quan thứ ba hiểu ý, muốn nói cây dùng để làm cái cầu mình nói, đành chịu thua. Bốn ông quan đắc ý, vỗ đùi cười ha hả. Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:

- Đồ nói láo cả! Lính đâu? Trói cả chúng nó lại cho ta! Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai thì té ra là anh lính hầu. Lúc ấy, quan mới lớn giọng:

- Thằng kia, mày định trói ai thế?

- Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!

 

Thủ thuật kinh doanh núm vú và bao cao su

Email In PDF.

 

Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát 

triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, 

vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.

baocaosu1 

Ảnh minh họa


   Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ 

em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop..." ồn ào nghe rất 

buồn cười.
- Tiếng "hiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn 

giải thích - Còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào 

núm vú cao su...
    Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây 

chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, 

hiss, pop".
- Đợi chút đã! - Doanh nhân vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là 

gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"?
- À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! - Người 

hướng dẫn trả lời - Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc 

một cái có lỗ.
- Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su!
- Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su.

Bí quyết thành công

   Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh: 

- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài? 
- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín 

là đã hứa làm gì thì bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng 

vẫn cứ làm. 
- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế còn khôn 

ngoan là thế nào? 
- Khôn ngoan thì đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều gì hết.

 loihua2

Ảnh minh họa

Xúc phạm nghề nghiệp

   Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba 

giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng 

nghe : "Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn lừa".
   Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng 

to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một 

trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi.

Cho mày chết – lần sau thì chừa nhé!

 kingkong3

Ảnh minh họa


Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to : 
- Tôi đoán ông là một luật sư?
- Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn lừa.

 

Vợ cáo khỏa thân

Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà.

Voi xông lại quát:

- Cáo! Sao mày dã man thế?

gakhoathan4.

Ảnh minh họa

Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên:

- Đây là… vợ em. Cô ấy mới bị ốm chết, hu hu…

- Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!

Cáo bí quá, càng khóc to hơn:

- Khổ... nhưng mà từ hồi cưới nhau tới giờ đã khi nào em được nhìn thấy nó 

khỏa thân đâu

 

 

 

Góc Thư giãn hoàng mai

Email In PDF.

 Ai quan trọng

 Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa.

 Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám 

lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: 

- Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào? 

- Con trước, con trước

- cô thư kí lanh lẹ

- Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, 

lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này! Bùm. Cô gái biến mất. 

- Con kế tiếp, con kế tiếp - anh nhân viên bán hàng nôn nóng - Con muốn được nằm dài trên bờ

 biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.

 Bùm. Anh nhân viên cũng biến mất.

- Còn con? - Thần Đèn hỏi anh giám đốc. 


aiquantrong 

(ảnh minh hoạ)

Anh ước:

- Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.

Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.

 

Bạn và thù

Một chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến nỗi chú 

bị cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp,

 một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong 

đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thật là ấm! 


banvathu 

(ảnh minh hoạ)

Chú chim nằm đó, ấm áp đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng 

ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền chạy tới. Đi theo âm 

thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim trong đống phân bò. Nó kéo chú chim 

ra khỏi đống phân và ăn thịt.

Bài học rút ra từ câu truyện:

1. Không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn

2. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.

3. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại!

 

Cuộc vui ngắn chẳng tày gang

Một con gà tây tán gẫu với con bò: “Mình rất thích leo lên được ngọn của cái cây kia.” Gà tây thở dài: 

- Nhưng không đủ sức.

 Con bò góp ý:

 - Vậy thử “nhấm nháp” chất thải của mình xem sao? Chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng!

 

cuocvuinganchataygang

(Hình ảnh có tính minh họa)

Gà tây gặm một miếng phân bò và đúng thật là nó cung cấp cho chú nhiều chất dinh dưỡng 

đủ để leo lên nhánh thấp nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp, sau khi thưởng thức thêm phân bò,

 gà tây leo lên được nhánh thứ hai. Cuối cùng sau bốn đêm leo trèo, gà tây đã chễm chệ ngồi

 trên ngọn cây cao nhất. Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui chiến thắng bao lâu, gà tây đã

 bị bắn chết bởi người nông dân khi ông phát hiện ra nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Những chuyện nhảm nhí, vô nghĩa có thể đưa bạn lên đỉnh cao, 

nhưng nó sẽ không giữ bạn ở vị trí đó.

 

Lại chuyện chỗ ngồi

 

 laichuyenchongoi

(Ảnh có tính chất minh hoạ)

 Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi:

- Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?

 Con quạ trả lời: 

- Được chứ, sao lại không.

Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu truyện: Để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải “ngồi” trên một vị trí rất cao.


Bí mật - Bị mất

Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. 

Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm 

Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob đã nhanh nhảu:

- Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra.

 Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob 

không mảnh vải che thân.


bimatbimat 

(Ảnh có tính chất minh hoạ)

Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. 

Anh chồng hỏi: 

- Ai thế em?

- Anh Bob ở nhà kế bên đó mà - cô vợ trả lời. 

- Àh - anh chồng nói tiếp - Thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không em?

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến 

tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, 

bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng.

 


Cơ hội ngàn năm

Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng 

do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất 

kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. 

Bà sơ phản ứng lại: 

- Cha à, Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh chứ?

 Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. 

Bà sơ một lần nữa nhắc nhở:

 - Cha à, xin Cha nhớ đoạn Psalm 129 trong Kinh Thánh.

 Vị linh mục phân trần: 

- Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối.

 

cohoingannam

(ảnh mang tính chất minh hoạ)

 Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu Psalm 129.

 Nó có nội dung như sau: “Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm thấy vinh quang.”

Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, 

bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt.

 

 

 

Nghệ thuật đấu thầu

Email In PDF.

 

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng S.

Người Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán kỹ rồi nói : 

- Tôi cần 9 triệu đô - la , 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho Tôi .
Người Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn :

- Tôi cần 6,5 triệu đô - la , 3triệu cho vật liệu, 3 triệu trả công thợ, 0,5 triệu cho Tôi.
Người VN chỉ ngồi rung đùi, buông thõng:

- ....26.5 triệu đô !!!

Người giao thầu kêu lên :

- Sao đắt thế ?? Thậm chí anh còn chưa đo đạc gì cả !!

 

dauthau1


Ảnh minh hoạ


Người VN :

- Bé mồm thôi, Tôi 10 triệu, anh 10 triệu, còn 6,5 triệu mướn thằng Trung Quốc làm.

Sưu tầm

Trang 1 của 2

ĐỐI TÁC KINH DOANH

eurowindow-logologo agribanklogo vietcombankadv 38viglacera