Tổ chức đoàn thể

Tổ chức đoàn thể

Email In PDF.

Với phương châm "Công ty là một gia đình lớn - Tập hợp mọi nguồn lực, chia sẻ thành công”, HoangMai JSC luôn coi trọng và có chế độ chính sách ưu đãi với người lao động để họ gắn bó và thực sự coi HoangMai JSC là một gia đình lớn.

Vì thế ngoài bộ máy lãnh đạo, HoangMai JSC đang xây dựng và phát triển các tổ chức đoàn thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khiến họ yên tâm công tác.

Các tổ chức đoàn thể của HoangMai JSC gồm có:

1. Công đoàn HoangMai JSC

- Tổng số thành viên: 50 người

- Ban chấp hành công đoàn gồm các chức danh

+ Chủ tịch công đoàn
+ Phó Chủ tịch công đoàn
+ 3 ủy viên  

2. Đoàn Thanh niên HoangMai JSC

- Tổng số thành viên: 30 người

- Ban chấp hành chi đoàn gồm

+ Bí thư chi đoàn
+ Phó bí thư chi đoàn
+ 3 ủy viên

ĐỐI TÁC KINH DOANH

eurowindow-logologo agribanklogo vietcombankadv 38viglacera