Tầm nhìn và chiến lược

Tầm nhìn và chiến lược

Email In PDF.

Tầm nhìn:

Mục tiêu đến năm 2015: Trở thành Tổng công ty

Tầm nhìn đến năm 2025: Thành Tập đoàn kinh tế có thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản, Sản xuất và kinh doanh  xuất nhập khẩu.

Chiến lược phát triển:

Trên nền tảng là công ty xây dựng, chiến lược phát triển của công ty sẽ phát triển thành hệ thống công ty vào năm 2015 với nhiều công ty con được thành lập với các ngành nghề tập trung vào Xây dựng và đầu tư bất động sản. Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu. Theo lộ trình đến năm 2025, HoangMai JSC sẽ được phát triển thành Tập đoàn kinh tế có uy tín và thương hiệu trong nước và bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài.

Ngoài việc chinh phục thị trường trong nước, với phương châm phát triển bền vững, hướng tới khách hàng bằng uy tín và chất lượng, Công ty Hoàng Mai  cũng đang hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế trở thành một doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây lắp Hoàng Mai luôn hướng tới việc phát triển Công ty gắn với lợi ích chung của cộng đồng, vì cộng đồng và vì sự phồn thịnh chung của xã hội.

ĐỐI TÁC KINH DOANH

eurowindow-logologo agribanklogo vietcombankadv 38viglacera