Lãnh đạo Công ty

In

   anhbinh

CTHĐQT - Tổng Giám Đốc

 Ông Nguyễn Trung Bình

 Tel: (084) 36338747

 Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 

 

bacgiang

  Phó Tổng Giám Đốc

 Ông Đỗ Phương Giang

 Tel: (084) 36338747

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

Anhtho  Phó Giám Đốc

 Ông Trần Nhật Thơ

 Phụ trách hành chính - luật

 Tel: (084) 36338747

 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.